Menu

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń:
2487088

REGULAMIN ŻYWEGO RÓŻAŃCA

 

1. Członkowie Żywego Różańca mają na celu za pomocą wspólnej modlitwy utrzymać się w wierności ku Bogu, wytrwać w dobrym, zaś siebie i bliźnich bronić od złego.

2. Mają obowiązek wielbić Maryję i naśladować Jej cnoty. 

3. Powinni wystrzegać się ciężkich grzechów. Powinni nie tylko sami grzechów unikać, ale i innych od występków odwodzić i przed nimi przestrzegać.

4. Róża składa się z 20 osób - w miarę możności jednego stanu (kobiet, panien, młodzieńców, matek, ojców) Na czele każdego kółka stoi zelator lub zelatorka.

5. Zmiana tajemnic odbywa się co miesiąc, albo przez losowanie, albo w porządku ustalonej kolejności.

6. 11 kółek ŻR tworzy jedną Unię Żywego Różańca, na czele której stoi nadzelator, czyli opiekun lub opie-kunka wybrani z pośród 11 zelatorów tychże kółek.

7. Członkowie ŻR korzystają ze Mszy Świętych w ich intencjach za żywych i umarłych.

 

 

 

 

 

 

Dzisiaj jest

piątek,
31 marca 2023

(90. dzień roku)

Święta

Piątek, V Tydzień Wielkiego Postu
Rok A, I
Dzień Powszedni