Menu

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń:
1619804

W niedzielę 21 maja 2017 roku gościliśmy w naszej parafii Jego Eminencję Kardynała Kazimierza Nycza Metropolitę Warszawskiego. O godz. 11.30 odprawił on uroczystą Eucharystię podczas której udzielił sakramentu bierzmowania naszej młodzieży. Ksiądz Kardynał dokonał wprowadzenia relikwii Świętego Jana Pawła II oraz poświęcił chorągiew z wizerunkiem Papieża Polaka. Po agapie i grillu z bierzmowanymi, ich rodzicami i świadkami Kardynał przejechał bryczką do kamienia Stópki Matki Bożej, gdzie pobłogosławił kapiliczkę wyremontowaną przez rodzinę państwa Szołtunów. Wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia wczorajszego dnia z serca składamy ogromne podziękowania. Dziękujemy również wszystkim, którzy uczestniczyli w tym, jakże pięknym i uroczystym dla nas dniu.

Wizyta Ks.Kard. Nycza - Bierzmowanie - 21 maj 2017

Powrót

OBRZĘD WPROWADZENIA RELIKWII ŚW. JANA PAWŁA II

PIECZYSKA 21 MAJA 2017 r.

 

Kardynał: Wspomożenie nasze w imieniu Pana.

Wszyscy: Który stworzył niebo i ziemię.

Kardynał: Błagajmy Wszechmogącego Boga, aby pobłogosławił ten relikwiarz wykonany dla przechowywania relikwii Świętego Jana Pawła II, Papieża, Apostoła Bożego Miłosierdzia:

Módlmy się:  Boże, któryś nakazał Mojżeszowi wykonać skrzynię ze szlachetnego drzewa, obitą złotą blachą i umieścić w niej tablice przykazań napisane Twoją mocą, pokornie prosimy Cię, byś to naczynie, wykonane dla przechowywania świętych relikwii zechciał pobłogosławić + i poświęcić. Spraw, aby wszyscy, którzy przez wstawiennictwo Świętego Papieża Jana Pawła II będą zwracali się do Ciebie z prośbą o zdrowie, wszelką pomoc i Twoje błogosławieństwo zostali wysłuchani i cieszyli się darami Twojej łaski.

Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen

 

Kardynał kropi relikwiarz wodą święconą i okadza -  (w tym czasie śpiewana jest jedna zwrotka pieśni).

Kardynał udaje się z asystą i diakonem do popiersia Św. Jana Pawła II i instaluje relikwie.

 

Po instalacji relikwii następuje poświęcenie chorągwi Św. Jana Pawła II i krzyży dla bierzmowanych.

______________________________________________________________________________________________________

 

POŚWIĘCENIE CHORĄGWI ŚW. JANA PAWŁA II

PIECZYSKA 21 .05.2017 r

 

Kardynał: Niech imię Pańskie będzie błogosławione

Wszyscy: Teraz i na wieki

Kardynał: Módlmy się, Boże, który przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa, powołałeś do życia Twój Kościół Święty, jako sztandar wzniesiony dla narodów, aby rozproszone dzieci Boże zgromadziły się w jedno.

Prosimy, pobłogosław + tę chorągiew, aby Ci, którzy się wokół niej gromadzą i którym będzie ona przewodzić, przez wstawiennictwo Świętego Jana Pawła II Papieża zawsze przyznawali się do Chrystusa i szeroko otwierali swoje serca na Jego zbawienną moc. Spraw Panie, aby nikt z tych, którzy pod tym sztandarem się modlą i wspólnie uświęcają nie zginął, ale osiągnął wieczną szczęśliwość w niebie.

O to Cię prosimy przez Chrystusa Pana naszego.

Wszyscy: Amen

 

POŚWIĘCENIE KRZYŻY DLA BIERZMOWANYCH

Kardynał: Panie, Boże nasz, Twój Syn umiłowany umarł na krzyżu, aby wszystkich ludzi zbawić. Prosimy Cię, pobłogosław + te krzyże, przygotowane dla tych, którzy dzisiaj przyjmą sakrament bierzmowania. Wzmocnij ich wiarę, nadzieję i miłość, aby mieli wiekuiste uczestnictwo w owocach Śmierci i Zmartwychwstania Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.

 

Wszyscy: Amen

____________________________________________________________________________________________

 

POŚWIĘCENIE KAPLICY STÓPKI MATKI BOŻEJ

 

KARDYNAŁ:  Pełni zaufania do Boga, prośmy w tym świętym miejscu naszego Pana Jezusa Chrystusa za wstawiennictwem Jego Matki:

-  Chryste, Zbawicielu świata, niech Twoja Matka i dla nas będzie najlepszą Matką i  Orędowniczką

-  Ciebie prosimy

-  Chryste, który przez swoją mękę i śmierć odkupiłeś nas na drzewie krzyża, pociesz wszystkich ludzi, którzy cierpią

-  Ciebie prosimy

-  Chryste, który przez swoje Zmartwychwstanie pokonałeś śmierć i otworzyłeś nam drogę do nieba, pozwól naszym zmarłym cieszyć się chwałą Maryi Wniebowziętej

-  Ciebie prosimy

KARDYNAŁ: Teraz, tak jak Maryja,  oddajmy chwałę Bogu i uwielbiajmy Go za wielkie rzeczy nam uczynione:

-  Ojcze nasz

KARDYNAŁ:  Panie i Boże nasz, wysłuchaj naszych próśb i wybaw nas od wszelkich przeciwności. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


MODLITWA POŚWIĘCENIA

KARDYNAŁ: Niech imię Pańskie będzie błogosławione

- Teraz i na wieki

KARDYNAŁ: Módlmy się, Wszechmogący wieczny Boże, wielbimy Cię i wysławiamy, Ty uczyniłeś wielkie rzeczy Najświętszej Maryi Pannie, wybierając Ją na Matkę umiłowanego Syna Twojego i naszego Zbawiciela. Ona stała się błogosławioną między niewiastami, bo uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane od Pana. Pobłogosław + Panie tę odnowioną Kaplicę Stópki Matki Bożej. Niech przypomina nam, że Maryja jest Matką Chrystusa i naszą Matką, do której możemy się uciec w każdej potrzebie. Spraw także, abyśmy jak Ona naśladowali Chrystusa, Pana naszego. Amen


 Pokropienie kaplicy

Śpiew - modlitwa Anioła Pański

______________________________________________________________________________________

  

JAKUB KOŁACIŃSKI:  Kiedy w domu przyjmujemy gości, których cenimy i szanujemy - chcemy, by dobrze się wśród nas czuli. Przygotowujemy również prezenty, które sprawią im radość. Dzisiejszą uroczystość przeżywamy w domu Maryi, która jest patronką tej pieczyskiej ziemi. Matka Pana Jezusa ma wiele przydomków i określeń.  Między innymi mówimy o niej, że jest „Gwiazdą morza”,  „Gwiazdą zaranną”. Wiemy skądinąd, że Ksiądz Kardynał darzy sentymentem także inną „GWIAZDĘ”… GWIAZDĘ, która jest bliska  sercu Eminencji, a która jaśnieje najbardziej nad… krakowskim niebem. Mamy na myśli oczywiście  B I A Ł Ą   G W I A Z D Ę  -  czyli ulubiony klub piłkarski Księdza Kardynała. Prosimy więc przyjąć w darze od nas ten szczególny prezent: oryginalną, zdobytą  bezpośrednio z szatni -  KOSZULKĘ WISŁY KRAKÓW z nazwiskiem jej największego FANA  i ORĘDOWNIKA.

 

KACPER KOŁACIŃSKI:  Mamy jednak świadomość, że KRAKÓW, choć to piękne, królewskie i zabytkowe miasto nie jest obecnie administracyjną stolicą naszej Ojczyzny, ani nawet nie jest… stolicą piłkarską Polski, prosimy więc przyjąć od nas również ten drugi prezent:  skromny SZALIK klubu,  który jest Mistrzem naszego kraju i któremu z kolei MY kibicujemy całym sercem.

 

PAULINA TOKAJ: Być może ktoś zdziwi się, że wkradł się w nasze spotkanie tak mocno wątek sportowy… Ale… znając naszego proboszcza… To znaczy… PRZEPRASZAM !!! Biorąc pod uwagę to, że liczba NAS – dzisiejszych bierzmowanych, to „JEDENASTKA” (z jednym rezerwowym), a więc – jakby nie patrzeć – DRUŻYNA PIŁKARSKA, te skojarzenia nasuwają się bezpośrednio! Ale wracając do spraw NAJWAŻNIEJSZYCH, pragniemy, by Ksiądz Kardynał dobrze wspominał pobyt w naszej wspólnocie i tę dzisiejszą wizytę w jednym z najpiękniejszych – nie tylko na Mazowszu - SANKTUARIÓW MARYJNYCH.  Prosimy więc przyjąć od nas jeszcze jeden upominek, który będzie przypominał dzisiejsze spotkanie. Jest to koszulka z wizerunkiem MADONNY PIECZYSKIEJ – naszej PATRONKI, MATKI BOŻEJ DOBREJ PRZEMIANY.

 

 

 

Dzisiaj jest

piątek,
07 sierpnia 2020

(220. dzień roku)

Święta

Piątek, XVIII Tydzień zwykły
Rok A, II
Dzień Powszedni albo wsp. św. męcz. Sykstusa II, papieża, i Towarzyszy albo wsp. św. Kajetana, prezb.