Menu

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń:
2486862

W niedzielę 21 maja 2017 roku gościliśmy w naszej parafii Jego Eminencję Kardynała Kazimierza Nycza Metropolitę Warszawskiego. O godz. 11.30 odprawił on uroczystą Eucharystię podczas której udzielił sakramentu bierzmowania naszej młodzieży. Ksiądz Kardynał dokonał wprowadzenia relikwii Świętego Jana Pawła II oraz poświęcił chorągiew z wizerunkiem Papieża Polaka. Po agapie i grillu z bierzmowanymi, ich rodzicami i świadkami Kardynał przejechał bryczką do kamienia Stópki Matki Bożej, gdzie pobłogosławił kapiliczkę wyremontowaną przez rodzinę państwa Szołtunów. Wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia wczorajszego dnia z serca składamy ogromne podziękowania. Dziękujemy również wszystkim, którzy uczestniczyli w tym, jakże pięknym i uroczystym dla nas dniu.

Wizyta Ks.Kard. Nycza - Bierzmowanie - 21 maj 2017

Powrót

OBRZĘD WPROWADZENIA RELIKWII ŚW. JANA PAWŁA II

PIECZYSKA 21 MAJA 2017 r.

 

Kardynał: Wspomożenie nasze w imieniu Pana.

Wszyscy: Który stworzył niebo i ziemię.

Kardynał: Błagajmy Wszechmogącego Boga, aby pobłogosławił ten relikwiarz wykonany dla przechowywania relikwii Świętego Jana Pawła II, Papieża, Apostoła Bożego Miłosierdzia:

Módlmy się:  Boże, któryś nakazał Mojżeszowi wykonać skrzynię ze szlachetnego drzewa, obitą złotą blachą i umieścić w niej tablice przykazań napisane Twoją mocą, pokornie prosimy Cię, byś to naczynie, wykonane dla przechowywania świętych relikwii zechciał pobłogosławić + i poświęcić. Spraw, aby wszyscy, którzy przez wstawiennictwo Świętego Papieża Jana Pawła II będą zwracali się do Ciebie z prośbą o zdrowie, wszelką pomoc i Twoje błogosławieństwo zostali wysłuchani i cieszyli się darami Twojej łaski.

Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen

 

Kardynał kropi relikwiarz wodą święconą i okadza -  (w tym czasie śpiewana jest jedna zwrotka pieśni).

Kardynał udaje się z asystą i diakonem do popiersia Św. Jana Pawła II i instaluje relikwie.

 

Po instalacji relikwii następuje poświęcenie chorągwi Św. Jana Pawła II i krzyży dla bierzmowanych.

______________________________________________________________________________________________________

 

POŚWIĘCENIE CHORĄGWI ŚW. JANA PAWŁA II

PIECZYSKA 21 .05.2017 r

 

Kardynał: Niech imię Pańskie będzie błogosławione

Wszyscy: Teraz i na wieki

Kardynał: Módlmy się, Boże, który przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa, powołałeś do życia Twój Kościół Święty, jako sztandar wzniesiony dla narodów, aby rozproszone dzieci Boże zgromadziły się w jedno.

Prosimy, pobłogosław + tę chorągiew, aby Ci, którzy się wokół niej gromadzą i którym będzie ona przewodzić, przez wstawiennictwo Świętego Jana Pawła II Papieża zawsze przyznawali się do Chrystusa i szeroko otwierali swoje serca na Jego zbawienną moc. Spraw Panie, aby nikt z tych, którzy pod tym sztandarem się modlą i wspólnie uświęcają nie zginął, ale osiągnął wieczną szczęśliwość w niebie.

O to Cię prosimy przez Chrystusa Pana naszego.

Wszyscy: Amen

 

POŚWIĘCENIE KRZYŻY DLA BIERZMOWANYCH

Kardynał: Panie, Boże nasz, Twój Syn umiłowany umarł na krzyżu, aby wszystkich ludzi zbawić. Prosimy Cię, pobłogosław + te krzyże, przygotowane dla tych, którzy dzisiaj przyjmą sakrament bierzmowania. Wzmocnij ich wiarę, nadzieję i miłość, aby mieli wiekuiste uczestnictwo w owocach Śmierci i Zmartwychwstania Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.

 

Wszyscy: Amen

____________________________________________________________________________________________

 

POŚWIĘCENIE KAPLICY STÓPKI MATKI BOŻEJ

 

KARDYNAŁ:  Pełni zaufania do Boga, prośmy w tym świętym miejscu naszego Pana Jezusa Chrystusa za wstawiennictwem Jego Matki:

-  Chryste, Zbawicielu świata, niech Twoja Matka i dla nas będzie najlepszą Matką i  Orędowniczką

-  Ciebie prosimy

-  Chryste, który przez swoją mękę i śmierć odkupiłeś nas na drzewie krzyża, pociesz wszystkich ludzi, którzy cierpią

-  Ciebie prosimy

-  Chryste, który przez swoje Zmartwychwstanie pokonałeś śmierć i otworzyłeś nam drogę do nieba, pozwól naszym zmarłym cieszyć się chwałą Maryi Wniebowziętej

-  Ciebie prosimy

KARDYNAŁ: Teraz, tak jak Maryja,  oddajmy chwałę Bogu i uwielbiajmy Go za wielkie rzeczy nam uczynione:

-  Ojcze nasz

KARDYNAŁ:  Panie i Boże nasz, wysłuchaj naszych próśb i wybaw nas od wszelkich przeciwności. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


MODLITWA POŚWIĘCENIA

KARDYNAŁ: Niech imię Pańskie będzie błogosławione

- Teraz i na wieki

KARDYNAŁ: Módlmy się, Wszechmogący wieczny Boże, wielbimy Cię i wysławiamy, Ty uczyniłeś wielkie rzeczy Najświętszej Maryi Pannie, wybierając Ją na Matkę umiłowanego Syna Twojego i naszego Zbawiciela. Ona stała się błogosławioną między niewiastami, bo uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane od Pana. Pobłogosław + Panie tę odnowioną Kaplicę Stópki Matki Bożej. Niech przypomina nam, że Maryja jest Matką Chrystusa i naszą Matką, do której możemy się uciec w każdej potrzebie. Spraw także, abyśmy jak Ona naśladowali Chrystusa, Pana naszego. Amen


 Pokropienie kaplicy

Śpiew - modlitwa Anioła Pański

______________________________________________________________________________________

  

JAKUB KOŁACIŃSKI:  Kiedy w domu przyjmujemy gości, których cenimy i szanujemy - chcemy, by dobrze się wśród nas czuli. Przygotowujemy również prezenty, które sprawią im radość. Dzisiejszą uroczystość przeżywamy w domu Maryi, która jest patronką tej pieczyskiej ziemi. Matka Pana Jezusa ma wiele przydomków i określeń.  Między innymi mówimy o niej, że jest „Gwiazdą morza”,  „Gwiazdą zaranną”. Wiemy skądinąd, że Ksiądz Kardynał darzy sentymentem także inną „GWIAZDĘ”… GWIAZDĘ, która jest bliska  sercu Eminencji, a która jaśnieje najbardziej nad… krakowskim niebem. Mamy na myśli oczywiście  B I A Ł Ą   G W I A Z D Ę  -  czyli ulubiony klub piłkarski Księdza Kardynała. Prosimy więc przyjąć w darze od nas ten szczególny prezent: oryginalną, zdobytą  bezpośrednio z szatni -  KOSZULKĘ WISŁY KRAKÓW z nazwiskiem jej największego FANA  i ORĘDOWNIKA.

 

KACPER KOŁACIŃSKI:  Mamy jednak świadomość, że KRAKÓW, choć to piękne, królewskie i zabytkowe miasto nie jest obecnie administracyjną stolicą naszej Ojczyzny, ani nawet nie jest… stolicą piłkarską Polski, prosimy więc przyjąć od nas również ten drugi prezent:  skromny SZALIK klubu,  który jest Mistrzem naszego kraju i któremu z kolei MY kibicujemy całym sercem.

 

PAULINA TOKAJ: Być może ktoś zdziwi się, że wkradł się w nasze spotkanie tak mocno wątek sportowy… Ale… znając naszego proboszcza… To znaczy… PRZEPRASZAM !!! Biorąc pod uwagę to, że liczba NAS – dzisiejszych bierzmowanych, to „JEDENASTKA” (z jednym rezerwowym), a więc – jakby nie patrzeć – DRUŻYNA PIŁKARSKA, te skojarzenia nasuwają się bezpośrednio! Ale wracając do spraw NAJWAŻNIEJSZYCH, pragniemy, by Ksiądz Kardynał dobrze wspominał pobyt w naszej wspólnocie i tę dzisiejszą wizytę w jednym z najpiękniejszych – nie tylko na Mazowszu - SANKTUARIÓW MARYJNYCH.  Prosimy więc przyjąć od nas jeszcze jeden upominek, który będzie przypominał dzisiejsze spotkanie. Jest to koszulka z wizerunkiem MADONNY PIECZYSKIEJ – naszej PATRONKI, MATKI BOŻEJ DOBREJ PRZEMIANY.

 

 

 

 

 

 

Dzisiaj jest

piątek,
31 marca 2023

(90. dzień roku)

Święta

Piątek, V Tydzień Wielkiego Postu
Rok A, I
Dzień Powszedni