Menu

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń:
2486996

„Remont i konserwacja Kościoła Neogotyckiego w Pieczyskach” projekt finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego..

„Remont i konserwacja Kościoła Neogotyckiego w Pieczyskach”
projekt jest finansowany:

- przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnegow ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego75%

- przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 12,56%
- przez Ministerstwo Gospodarki 10%


Dnia 10 listopada 2005 roku została podpisana umowa pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Parafią Narodzenia NMP w Pieczyskach na realizację powyższego projektu. Obecnie trwają przygotowania do ogłoszenia przetargów, wyłonienia wykonawców i przystąpienia do robót, których celem będzie wprowadzenie w życie projektu „Remont i konserwacja Kościoła Neogotyckiego w Pieczyskach” Parafia wyraża wdzięczność Wszystkim, którzy przyczyniali się do powstania, opracowania i promowania powyższego projektu.
Dzisiaj 25 maja 2006r Urząd Zamówień Publicznych zamieścił nasze ogłoszenie postępowania publicznego nieograniczonego, które ma wyłonić Wykonawcę robót budowlanych. To ogłoszenie znajduje się również w tym serwisie informacji parafialnej.

11 lipca odbyły się dwa przetargi, które wyłoniły Wykonawców. Więcej informacji na stronie: Źródła finansowania remontu.

 

 

 

 

 

 

Dzisiaj jest

piątek,
31 marca 2023

(90. dzień roku)

Święta

Piątek, V Tydzień Wielkiego Postu
Rok A, I
Dzień Powszedni