Menu

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń:
2486963

10 listopada 2005r została podpisana umowa nr Z/2.14/III/3.1/556/04/U/220/05 o dofinansowanie projektu Z/2.14/III/3.1/556/04 pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Rzymskokatolicką Parafią Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pieczyskach, Pieczyska 23, 05-651 Drwalew. 11 lipca 2006r zostały przeprowadzone dwa przetargi publiczne nieograniczone na wykonanie robót budowlanych oraz usług konserwatorskich. Przetargi wyłoniły dwie firmy: w zakresie budowlanym Firma Handlowo-Usługowa P. Wiesława Blicharskiego "Handbud" z Włodawy, a w zakresie konserwatorskim firma AC Konserwacja Zabytków Spółka Jawna Piotrowski, Kosakowski z Krakowa. W końcu lipca 2006r zostały podpisane umowy z Wykonawcami i następnie zawarty został aneks do umowy z Wojewodą Mazowiecki.

Dane finansowe po przetargach:

Całkowita wartość Projektu - 3046545,00 PLN (trzy miliony czterdzieści sześć tysięcy pięćset czterdzieści pięć złotych)

Całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach Projektu - 2981545,00 (dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści pięć złotych)

Źródła finansowe wydatków kwalifikowalnych:

1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2236158,75 (dwa miliony dwieście trzydzieści sześć tysięcy sto pięćdziesiąt osiem złotych 75/100) co stanowi 75% wydatków kwalifikowalnych

2. Ministerstwo Gospodarki 298154,50 (dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdzieisąt cztery złote 50/100) co stanowi 10% wydatków kwalifikowalnych

3. Parafia uzyskała również pomoc Ministra Kultury z działania: Promesa Ministra Kultury. Umowa z Ministerstwem Kultury została podpisana 24 sierpnia 2005r, która została aneksowana 4 października 2006r. Udział środków Ministra Kultury w wydatkach kwalifikowalnych wyniesie 374482,00 (trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt dwa złote co stanowi 12,56% wydatków kwalifikowalnych

4. Środki własne parafii w Pieczyskach 72749,75 ( siedemdziesiąt dwa tysiace siedemset czterdzieści dziewięć złotych 75/100 co stanowi 2,44% wydatków kwalifikowalnych i jest tzw. wkładem własnym. Parafia poniesie całość wydatków niekwalifikowalnych (np. koszt obsługi kredytowej przez bank) i powinna dysponować rezerwą budżetową - razem parafia musi zgromadzić ok. 200000,00 (dwieście tysięcy złotych)

 

 

 

 

 

 

Dzisiaj jest

piątek,
31 marca 2023

(90. dzień roku)

Święta

Piątek, V Tydzień Wielkiego Postu
Rok A, I
Dzień Powszedni