Menu

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń:
1682586

REGULAMIN  SŁUŻBY  LITURGICZNEJ  MINISTRANTÓW.

1.   Ministrantura jest zaszczytną służbą Bogu i wspólnocie Kościoła.

2.   Ministrant wszędzie jest świadkiem Chrystusa: w kościele, w szkole, na ulicy,

w domu itd.

3.   Grupa Ministrancka wraz Kandydatami ma obowiązkowe spotkania formacyjne, które odbywają się w soboty, które wyznaczy ksiądz proboszcz o godz. 10.00 w plebanii.

4.   Grupa Ministrancka dzieli się na trzy grupy formacyjne:

a)  kandydaci – chłopcy bez ograniczeń wiekowych, którzy przygotowują się do ministrantury

b)  ministranci młodsi – chłopcy promowani, którzy uczęszczają do szkoły podstawowej lub gimnazjalnej

c)  starsi ministranci – chłopcy uczęszczający do szkół ponadgimnazjalnych, studenci i dorośli; grupa ta spełnia obowiązki regulaminowe w miarę możliwości

5.   Do obowiązków ministranta należy:

A/ uczestniczyć w zbiórce formacyjnej w każdą wyznaczoną sobotę, prowadzić zeszyt ministrantury. Omówione i zanotowane zagadnienia z liturgii i jej teologii należy znać.

B/ służba na Mszy Św. Niedzielnej według grafiku niedzielnego /dyżur niedzielny/. Nad porządkiem czuwają ceremoniarze grup niedzielnych. Tylko w wyjątkowych przypadkach można za zgodą opiekuna ministrantów lub ceremoniarza służyć na innej Mszy Św.

C/ służba na Mszy Św. w dniu powszednim zgodnie z grafikiem tygodniowym /dyżur tygodniowy/. Dyżur tygodniowy każdy ustala z opiekunem samodzielnie. W wyjątkowej sytuacji, gdy nie można przyjść na swój dyżur tygodniowy, należy służyć na innej Mszy Św. i jest to tzw. dyżur zamieniony.

D/ ministrant co najmniej raz w miesiącu się spowiada i podczas swojej służby powinien zawsze być w stanie łaski uświęcającej, aby móc przystępować do Komunii Świętej.

6.  Formacją i działaniami Grupy Ministranckiej kieruje opiekun ministrantów, któremu pomagają:

- Ceremoniarz Grupy Ministranckiej i Precentor Grupy Ministranckiej wyłaniani

w wyborach przez ministrantów na roczną kadencję

     -  ceremoniarze i precentorzy grup niedzielnych, których powołuje na urzędy opiekun

ministrantów, pełnią urzędy do odwołania.   

7.  Rodzaje funkcji w niedzielę wyznacza Ceremoniarz Grupy Niedzielnej, a w dni

     powszednie ministrant najstarszy stopniem lub wiekiem.

8.  Na Służbę Bożą ministrant przychodzi stosownie ubrany /nie służymy w krótkich spodniach/. Ministranci starsi, zaczynając od klasy szóstej szkoły podstawowej, w niedziele, święta, Triduum Paschalne, inne wielkie obchody służą w stroju galowym.

9.   Szaty liturgiczne jak alba czy komża, są poświęcone Bogu, muszą więc być czyste, wyprasowane i porządnie składane.

10. W zakrystii, w kościele, na terenie kościelnym obowiązuje cisza i spokojne zachowanie.

11. Na Służbę Bożą przychodzimy najpóźniej 10 minut przed jej rozpoczęciem, chyba, że co innego postanowiono. Czas 10 minut poświęcony jest na dobre przygotowanie liturgii i modlitwę osobistą. Po rozpoczęciu liturgii do ołtarza nie dochodzą spóźnieni.

12. Ministrant nie pali tytoniu, nie używa alkoholu i narkotyków.

13. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu następuje:

A/ upomnienie 

B/ rozmowa z Rodzicami

C/ zawieszenie na dwa tygodnie. Ministranci zawieszeni nie mogą występować w komży, ale na obowiązkowy dyżur niedzielny ze swoją grupą i dyżur tygodniowy przychodzą do zakrystii i wychodzą do ołtarza, ale nie wykonują żadnych funkcji liturgicznych i nie mogą wydawać żadnych poleceń innym Ministrantom.

D/ brak poprawy spowoduje dyscyplinarne usunięcie z Grupy Ministranckiej

14.  Wszelkie sprawy sporne pozostają do rozstrzygnięcia przez opiekuna ministrantów lub ceremoniarza i precentora.

    

OBSŁUGA KADZIDŁA

 

1.   Ministrant kadzidła 10 minut przed rozpoczęciem Mszy Św. nakłada węgielki samopalne do metalowej wkładki z kadzielnicy i zapala je; jeśli Msza Św. odprawiana będzie z okadzeniami, należy wszystko przygotować 15 minut wcześniej; jeśli szykuje się kadzidło tylko do nabożeństwa, węgielki wystarczy zapalić 5 minut przed okadzeniami.

2.   Podczas nabożeństw: majowego, czerwcowego, październikowego i innych, nie ma potrzeby zajmowania się kadzielnicą przez całe nabożeństwo, do zakrystii wyjść po kadzielnicę 5 minut przed okadzeniami.

3.   Podczas litanii czy różańca lub modlitw adoracyjnych Ministrant kadzielnicy jest przy ołtarzu i uczestniczy w modlitwach.

4.   Przy używaniu węglielków samopalnych nie ma żadnej potrzeby dłuższego przebywania w zakrystii.

5.   Zabraniam Ministrantowi Łódki wychodzenia do zakrystii. Kadzidło należy przygotować 10 minut przed liturgią uzupełniając jego ilość w łódce.

6.   Ministranci Kadzielnicy i Łódki zajmują miejsca przy ołtarzu po stronie fotela Celebransa, nie siadają na stronie stolika z paramentami liturgicznymi.

7.   Ministrant kadzielnicy po schowaniu Najświętszego Sakramentu w tabernakulum wynosi kadzielnicę do zakrystii i wraca do ołtarza na zasłonięcie obrazu Matki Bożej oraz bierze udział w procesji wyjścia liturgicznego.

8.   Po modlitwie po służeniu należy wszystkie paramenty użyte w liturgii wyczyścić i zanieść na ich miejsce utrzymując należyty porządek.

9.   Gdy są używane pelerynki, Ministranci Kadzielnicy i Łódki występują w czerwonych pelerynkach, niezależnie od pozostałych.

 

 

 

 

 

 

Dzisiaj jest

sobota,
24 października 2020

(298. dzień roku)

Święta

Sobota, XXIX Tydzień zwykły
Rok A, II
Dzień Powszedni albo wsp. Najśw. Maryi Panny w sob. albo wsp. św. Antoniego Marii Clareta, biskupa