Menu

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń:
1619819

REGULAMIN  SŁUŻBY  LITURGICZNEJ  MINISTRANTÓW.

1.   Ministrantura jest zaszczytną służbą Bogu i wspólnocie Kościoła.

2.   Ministrant wszędzie jest świadkiem Chrystusa: w kościele, w szkole, na ulicy,

w domu itd.

3.   Grupa Ministrancka wraz Kandydatami ma obowiązkowe spotkania formacyjne, które odbywają się w soboty, które wyznaczy ksiądz proboszcz o godz. 10.00 w plebanii.

4.   Grupa Ministrancka dzieli się na trzy grupy formacyjne:

a)  kandydaci – chłopcy bez ograniczeń wiekowych, którzy przygotowują się do ministrantury

b)  ministranci młodsi – chłopcy promowani, którzy uczęszczają do szkoły podstawowej lub gimnazjalnej

c)  starsi ministranci – chłopcy uczęszczający do szkół ponadgimnazjalnych, studenci i dorośli; grupa ta spełnia obowiązki regulaminowe w miarę możliwości

5.   Do obowiązków ministranta należy:

A/ uczestniczyć w zbiórce formacyjnej w każdą wyznaczoną sobotę, prowadzić zeszyt ministrantury. Omówione i zanotowane zagadnienia z liturgii i jej teologii należy znać.

B/ służba na Mszy Św. Niedzielnej według grafiku niedzielnego /dyżur niedzielny/. Nad porządkiem czuwają ceremoniarze grup niedzielnych. Tylko w wyjątkowych przypadkach można za zgodą opiekuna ministrantów lub ceremoniarza służyć na innej Mszy Św.

C/ służba na Mszy Św. w dniu powszednim zgodnie z grafikiem tygodniowym /dyżur tygodniowy/. Dyżur tygodniowy każdy ustala z opiekunem samodzielnie. W wyjątkowej sytuacji, gdy nie można przyjść na swój dyżur tygodniowy, należy służyć na innej Mszy Św. i jest to tzw. dyżur zamieniony.

D/ ministrant co najmniej raz w miesiącu się spowiada i podczas swojej służby powinien zawsze być w stanie łaski uświęcającej, aby móc przystępować do Komunii Świętej.

6.  Formacją i działaniami Grupy Ministranckiej kieruje opiekun ministrantów, któremu pomagają:

- Ceremoniarz Grupy Ministranckiej i Precentor Grupy Ministranckiej wyłaniani

w wyborach przez ministrantów na roczną kadencję

     -  ceremoniarze i precentorzy grup niedzielnych, których powołuje na urzędy opiekun

ministrantów, pełnią urzędy do odwołania.   

7.  Rodzaje funkcji w niedzielę wyznacza Ceremoniarz Grupy Niedzielnej, a w dni

     powszednie ministrant najstarszy stopniem lub wiekiem.

8.  Na Służbę Bożą ministrant przychodzi stosownie ubrany /nie służymy w krótkich spodniach/. Ministranci starsi, zaczynając od klasy szóstej szkoły podstawowej, w niedziele, święta, Triduum Paschalne, inne wielkie obchody służą w stroju galowym.

9.   Szaty liturgiczne jak alba czy komża, są poświęcone Bogu, muszą więc być czyste, wyprasowane i porządnie składane.

10. W zakrystii, w kościele, na terenie kościelnym obowiązuje cisza i spokojne zachowanie.

11. Na Służbę Bożą przychodzimy najpóźniej 10 minut przed jej rozpoczęciem, chyba, że co innego postanowiono. Czas 10 minut poświęcony jest na dobre przygotowanie liturgii i modlitwę osobistą. Po rozpoczęciu liturgii do ołtarza nie dochodzą spóźnieni.

12. Ministrant nie pali tytoniu, nie używa alkoholu i narkotyków.

13. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu następuje:

A/ upomnienie 

B/ rozmowa z Rodzicami

C/ zawieszenie na dwa tygodnie. Ministranci zawieszeni nie mogą występować w komży, ale na obowiązkowy dyżur niedzielny ze swoją grupą i dyżur tygodniowy przychodzą do zakrystii i wychodzą do ołtarza, ale nie wykonują żadnych funkcji liturgicznych i nie mogą wydawać żadnych poleceń innym Ministrantom.

D/ brak poprawy spowoduje dyscyplinarne usunięcie z Grupy Ministranckiej

14.  Wszelkie sprawy sporne pozostają do rozstrzygnięcia przez opiekuna ministrantów lub ceremoniarza i precentora.

    

OBSŁUGA KADZIDŁA

 

1.   Ministrant kadzidła 10 minut przed rozpoczęciem Mszy Św. nakłada węgielki samopalne do metalowej wkładki z kadzielnicy i zapala je; jeśli Msza Św. odprawiana będzie z okadzeniami, należy wszystko przygotować 15 minut wcześniej; jeśli szykuje się kadzidło tylko do nabożeństwa, węgielki wystarczy zapalić 5 minut przed okadzeniami.

2.   Podczas nabożeństw: majowego, czerwcowego, październikowego i innych, nie ma potrzeby zajmowania się kadzielnicą przez całe nabożeństwo, do zakrystii wyjść po kadzielnicę 5 minut przed okadzeniami.

3.   Podczas litanii czy różańca lub modlitw adoracyjnych Ministrant kadzielnicy jest przy ołtarzu i uczestniczy w modlitwach.

4.   Przy używaniu węglielków samopalnych nie ma żadnej potrzeby dłuższego przebywania w zakrystii.

5.   Zabraniam Ministrantowi Łódki wychodzenia do zakrystii. Kadzidło należy przygotować 10 minut przed liturgią uzupełniając jego ilość w łódce.

6.   Ministranci Kadzielnicy i Łódki zajmują miejsca przy ołtarzu po stronie fotela Celebransa, nie siadają na stronie stolika z paramentami liturgicznymi.

7.   Ministrant kadzielnicy po schowaniu Najświętszego Sakramentu w tabernakulum wynosi kadzielnicę do zakrystii i wraca do ołtarza na zasłonięcie obrazu Matki Bożej oraz bierze udział w procesji wyjścia liturgicznego.

8.   Po modlitwie po służeniu należy wszystkie paramenty użyte w liturgii wyczyścić i zanieść na ich miejsce utrzymując należyty porządek.

9.   Gdy są używane pelerynki, Ministranci Kadzielnicy i Łódki występują w czerwonych pelerynkach, niezależnie od pozostałych.

 

 

 

 

 

 

Dzisiaj jest

piątek,
07 sierpnia 2020

(220. dzień roku)

Święta

Piątek, XVIII Tydzień zwykły
Rok A, II
Dzień Powszedni albo wsp. św. męcz. Sykstusa II, papieża, i Towarzyszy albo wsp. św. Kajetana, prezb.