Menu

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń:
2486930

Akt rekonsekracji kościoła Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 
w Pieczyskach

Działo się dnia 20 kwietnia w roku Pańskim 2008, gdy na Stolicy Piotrowej zasiadał Jego Świątobliwość Ojciec Święty Benedykt XVI, Prymasem Polski był Jego Eminencja Józef Kardynał Glemp, a Archidiecezją Warszawską zarządzał Jego Ekscelencja Arcybiskup Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski. Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej sprawował w tym czasie Profesor Lech Kaczyński.

Tego dnia, a była to Piąta Niedziela Wielkanocna, przybył do Pieczysk w dekanacie czerskim Jego Eminencja Józef Kardynał Glemp, Prymas Polski i dokonał uroczystego, po kapitalnym remoncie, poświęcenia świątyni parafialnej pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.

W podniosłej uroczystości konsekracyjnej wzięli udział: Jego Ekscelencja Biskup Senior Diecezji Warszawsko-Praskiej - Profesor Doktor Kazimierz Romaniuk, Ksiądz Prałat Grzegorz Kalwarczyk - Wikariusz Biskupi i Kanclerz Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, Ksiądz Profesor Dr habilitowany Ryszard Rumianek - Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Ksiądz Prałat Marian Raciński - Ekonom Archidiecezji Warszawskiej, Ksiądz Milus Ferenc - Proboszcz parafii św. Małgorzaty w Sopron na Węgrzech, Kondekanalne Duchowieństwo i Goście, Przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, a wśród nich: Dariusz Piątek - Wicewojewoda Mazowiecki, Grzegorz Górski - Wójt Gminy Chynów, Leszek Król - Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi, a także Lucyna Krupa i Stanisław Lis - Prezesi z Tarnowskiej Fundacji Kultury oraz cała wspólnota parafialna na czele ze swym duszpasterzem - Księdzem Kanonikiem Zdzisławem Rogozińskim, Dziekanem Dekanatu Czerskiego oraz restauratorem poświęconej świątyni.

Rekonsekrowany kościół został zbudowany w roku 1603 w miejsce spalonego drewnianego i przebudowany na neogotycki w pierwszych latach XX wieku przez ks. Feliksa Sobolewskiego według projektu arch. Wacława Zaremby. Kapitalnego remontu i konserwacji zabytkowej świątyni dokonał ks. proboszcz Zdzisław Rogoziński w latach 2006-2007 według projektu architekta Andrzeja Matrzaka. Kierownikiem prac budowlano-remontowych był Andrzej Szalewicz, natomiast wykonawcą - Firma HANDBUD z Włodawy. Konserwacją zabytków zajęła się Firma AC Konserwacja Zabytków z Krakowa - Krzeszowic. Prace remontowe i konserwatorskie w kościele pieczyskim zostały sfinansowane przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Gospodarki oraz wiernych parafian i spoza parafii.

Niniejszy akt został sporządzony z myślą o przyszłych pokoleniach.


 

 

 

 

 

 

Dzisiaj jest

piątek,
31 marca 2023

(90. dzień roku)

Święta

Piątek, V Tydzień Wielkiego Postu
Rok A, I
Dzień Powszedni