Menu

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń:
2305249

10 listopada 2005r została podpisana umowa nr Z/2.14/III/3.1/556/04/U/220/05 o dofinansowanie projektu Z/2.14/III/3.1/556/04 pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Rzymskokatolicką Parafią Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pieczyskach, Pieczyska 23, 05-651 Drwalew. 11 lipca 2006r zostały przeprowadzone dwa przetargi publiczne nieograniczone na wykonanie robót budowlanych oraz usług konserwatorskich. Przetargi wyłoniły dwie firmy: w zakresie budowlanym Firma Handlowo-Usługowa P. Wiesława Blicharskiego "Handbud" z Włodawy, a w zakresie konserwatorskim firma AC Konserwacja Zabytków Spółka Jawna Piotrowski, Kosakowski z Krakowa. W końcu lipca 2006r zostały podpisane umowy z Wykonawcami i następnie zawarty został aneks do umowy z Wojewodą Mazowiecki.

Dane finansowe po przetargach:

Całkowita wartość Projektu - 3046545,00 PLN (trzy miliony czterdzieści sześć tysięcy pięćset czterdzieści pięć złotych)

Całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach Projektu - 2981545,00 (dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści pięć złotych)

Źródła finansowe wydatków kwalifikowalnych:

1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2236158,75 (dwa miliony dwieście trzydzieści sześć tysięcy sto pięćdziesiąt osiem złotych 75/100) co stanowi 75% wydatków kwalifikowalnych

2. Ministerstwo Gospodarki 298154,50 (dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdzieisąt cztery złote 50/100) co stanowi 10% wydatków kwalifikowalnych

3. Parafia uzyskała również pomoc Ministra Kultury z działania: Promesa Ministra Kultury. Umowa z Ministerstwem Kultury została podpisana 24 sierpnia 2005r, która została aneksowana 4 października 2006r. Udział środków Ministra Kultury w wydatkach kwalifikowalnych wyniesie 374482,00 (trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt dwa złote co stanowi 12,56% wydatków kwalifikowalnych

4. Środki własne parafii w Pieczyskach 72749,75 ( siedemdziesiąt dwa tysiace siedemset czterdzieści dziewięć złotych 75/100 co stanowi 2,44% wydatków kwalifikowalnych i jest tzw. wkładem własnym. Parafia poniesie całość wydatków niekwalifikowalnych (np. koszt obsługi kredytowej przez bank) i powinna dysponować rezerwą budżetową - razem parafia musi zgromadzić ok. 200000,00 (dwieście tysięcy złotych)

 

 

 

 

 

 

Dzisiaj jest

czwartek,
29 września 2022

(272. dzień roku)

Święta

Czwartek, XXVI Tydzień zwykły
Rok C, II
Święto św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała